Úvod

Vítejte na e-learningovém portálu ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou!

Jde o interaktivní výukový portál, který obsahuje výukové materiály vytvořené pedagogy a žáky v rámci projektu "Interaktivní a komunitní škola". Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Něco o škole

Naše škola má několik součástí ZŠ, ZUŠ, MŠ, školní družinu a školní jídelnu. Poskytujeme tedy komplexní služby v jedné budově.

Naším hlavním cílem je především vzdělávání a výchova žáků, vytvoření podnětného, příjemného a bezpečného prostředí ve škole, vybudování školy s moderními a zajímavými způsoby výuky, školy kam budou žáci rádi chodit a rádi se i vracet. Jsme úplnou základní školou rodinného typu s menším počtem žáků, která  se nachází v klidném prostředí, v bezprostřední blízkosti hradu Lipnice. 

Kromě vzdělávání nabízíme žákům různé aktivity např.  znalostní soutěže, soutěže z oblasti zdravého životního stylu a životního prostředí, sportovní aktivity, kulturní pořady, pořádání projektových dnů, dnů otevřených dveří, akcí pro veřejnost a plno dalších aktivit. Zdůrazňuji, že jsme sice malá venkovská škola, ale také škola, která má co nabídnout a má své přednosti.

Na základě rozvoje vzdělávání a rozvoje celé vzdělávací soustavy ČR se i naše škola snaží zavádět nové metody a formy vzdělávání, mezi které patří i metoda e-learningu a zavádění nových technologií do výuky. Vzhledem k tomu, že se naše škola řadí k venkovským školám je dalším naším zájmem i zvýšení komunitního významu školy a využití jejího sociokulturního potenciálu.