Aktuality

Oslavy 90 let trvání školy v současné budově

Vloženo 18/11/2016

Beseda o historii školy, soutěž "Šmejdění po škole" a plnění úkolů, ukázka školních kronik, beseda s pamětníkem,bývalým žákem školy panem Kořenářem, výstava fotografií o škole, ukázka staré třídy a pomůcek, psaní přání škole. Více na www.zslipnicens.cz

Absolventi školy

Vloženo 22/12/2015

Byla vypracovaná databáze bývalých žáků školy a učitelů a to od školního roku 1968-1969 a do současnosti. Seznamy žáků a učitelů naleznete na stránkách školy www.zslipnicens.cz v sekci Absolventi

Den otevřených dveří

Vloženo 21/12/2015

V rámci dne otevřených dveří žáci 8. a 9. r. odprezentovali vybraná témata o škole. Zájemci mohli nahlédnout do vyučovacích hodin, které byly zaměřeny na využívání ICT ve výuce - využití tabletů, notebboků, dataprojektoru, interaktivní tabule, el.učebnic.

Předvánoční jarmark

Vloženo 12/12/2015

V rámci zapojení školy do komunitního dění v obci zorganizovala škola společně s obcí Předvánoční jarmark pro širokou veřejnost. Odkaz na stránky školy www.zslipnicens.cz (fotogalerie)

Beseda s panem Mgr. Jaroslavem Salákem

Vloženo 26/06/2015

Téma: Konec 2. světové války na Lipnicku a okolí. Fotografie naleznete ve fotogalerii na stránkách školy www.zslipnicens.cz

Burza knih pro školu a veřejnost

Vloženo 29/05/2015

Škola se zapojuje do komunitního dění v obci s cílem o co největší možné provázání s životem místních obyvatel a s místním územím, přičemž využívá svého vzdělanostního a sociokulturního potenciálu. Organizaci zajišťovali žáci 8.ročníku.

Ukončení projektu

Vloženo 31/01/2015

Projekt byl ukončen 31.1.2015. Fotodokumentaci k projektu naleznete na stránkách školy: www.zslipnicens.cz (záložka Fotodokumentace nebo Projekty)

Brožura k projektu

Vloženo 18/01/2015

K aktivitě pátrání po místní historii byla vydaná brožura s nejzajímavějšími výstupy projektu. Brožura je částečně tvořena v Aj a je volně dostupná ve škole nebo na obecním úřadě.http://zslipnicens.cz/ukazka-z-vydane-brozurky-o-projektu/gs-1094

Den otevřených dveří pro veřejnost a pozvané hosty (pamětníky)

Vloženo 15/12/2014

Kromě představení školy, bylo hlavním záměrem seznámení veřejnosti s výstupy a realizací projektu. Jednotlivé aktivity projektu prezentovali sami žáci. Součástí byla i diskuse, ze které vyplynuly některé náměty pro další činnost školy.

Výstava k projektu

Vloženo 12/12/2014

Na nástěnkách byly vystaveny jednotlivé aktivity, vzdělávací materiály k Pátrání po historii - historie školy, významné osobnosti, těžba kamene, Podlipnické kostely, vodní mlýny, historie Sokola, hrad Lipnice, pověsti Lipnice, mapy Lipnice

Projektový den 3 - pro žáky školy a pro pozvané žáky a učitele okolních škol

Vloženo 12/12/2014

Cílem bylo zrekapitulování celého průběhu projektu, připomenutí hlavního záměru celého projektu, seznámení s jeho jednotlivými výstupy. Jednotlivé aktivity projektu prezentovali sami žáci. Pro žáky byly navíc připraveny různé pracovní aktivity.

Zakončení projektových dnů - prezentace jednotlivých ročníků

Vloženo 26/06/2014

Žáci jednotlivých ročníků prezentovali svá zjištění svým spolužákům, Žáci si vzájemně předávali získané informace z předchozích projektových dnů.

Projektový den 2 - Pátrání po historii

Vloženo 25/06/2014

Žáci v rámci tohoto projektového dne aktivně sbírali materiály pro své projekty. Ze své činnosti vypracovali výstupy (prezentace), se kterými seznámili ostatní spolužáky.V tomto dnu proběhly dvě besedy s pamětníky.

Projektový den 1 - Pátrání po historii

Vloženo 24/06/2014

Žáci v rámci tohoto projektového dne aktivně sbírali materiály pro své projekty. Ze své činnosti vypracovali výstupy (prezentace), se kterými seznámili ostatní spolužáky. Témata - návštěva archivu v Havl. Brodě, tvorba fotodvojic, pověsti a mapa Lipnice.

Výzva pro bývalé žáky lipnické školy

Vloženo 21/01/2014

Vyzýváme všechny, kteří navštěvovali lipnickou školu, aby zavzpomínali na svá školní léta, aby oprášili vzpomínky, fotografie či předměty, které se k této době vztahují a pomohli nám tímto zmapovat historii naší školy. Více na tel. 569 432 721

Beseda o historii obce

Vloženo 20/12/2013

Beseda o historii obce Lipnice nad Sázavou pro veřejnost

Beseda o historii naší školy

Vloženo 20/12/2013

Beseda o historii lipnické školy pro žáky I. a II. stupně.