O projektu

Projekt sleduje dva základní cíle - zlepšení podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích přemětech a zapojení školy do komunitního rozvoje.

Cílů chceme dosáhnout prostřednictvím zkvalitnění výuky ve škole a zavedením nových vyučovacích metod. Zejména se jedná o využití ICT ve výuce (e-learning  a další), o rozvoj forem učení orientovaných na žáka a dalších aktivizujících metod.

Cílů bude dosaženo prostřednictvím mezipředmětové aktivity, ve které budou žáci pátrat v minulosti obce a okolí - objevovat zapomenutou lokální historii a své poznatky pak zpracují pomocí moderních technologi, rovněž v cizím jazyce a odprezentují je široké veřejnosti.

Projekt potrvá celkem 22 měsíců (duben 2013 - leden 2015).