Škola za školou

Vzdělávací služba "Škol za školou" nabízí velké množství interaktivních cvičení (tzv. modulů), např. výukové, procvičovací nebo přezkušovací. V naprosté většině těchto cvičení žák může vyplňovat, seřazovat, přiřazovat, trénovat slovíčka, gramatická cvičení, diktáty, učit se s pomocí obrázků a doplňování pojmů, pracovat s interaktivními mapami, řadit události, klikat na správná řešení atd., tedy aktivně pracovat. Silnou stránkou Školy za školou je její praktické využití a navigace, která žákům umožňuje, aby se rychle (na 3 až 4 kliknutí) dostali přesně k tomu cvičení, které zrovna potřebují.

Stačí kliknout na tuto adresu http://www.zaskolou.cz/default.aspx , přihlásit se přihlašovacími údaji a začít pracovat.